Akumuliacinės kieto kuro katilinės įrengimas

AKUMULIACINIU KIETO KURO KATILINIŲ ĮRENGIMAS

Daug nekalbant apie akumuliacine šildymo sistemą galima pasakyti taip. Žmonės kurie perėjo nuo paprastos kieto kuro katilinės prie akumuliacinės šildymo sistemos naudojimo  sako, kad tikėjosi kažko geresnio, bet kad bus taip gerai tikrai nalaukė. Akumuliacinė katilinė, tai žymiai komfortiškesnis šildymo būdas. Akumuliacinė šildymo sistema leidžia prailginti šildymo laiką po pakurimo iki keleto kartų. Akumuliacinėje katilinėje katilas dirba pilnu pajėgumu šildydamas namą, o energijos pertekliu kaupdamas akumuliacinėje talpoje. Katilui baigus degti vožtuvų ir pavarų pagalba katilas yra atjungiamas nuo šildymo sistemos, o šildymas toliau vyksta iš akumuliacinės talpos. Įrengus akumuliacine šildymo sistemą nebelieka vargo su kondensatu ir dervomis katile ir kamine. Akumuliacinėje katilinėje katilas su akumuliacine talpa yra surištas taip, kad dingus elektrai dirba kaip savitakė sistema, taigi dingsta pavojus, kad katilas užvirs.  Planuojant įsirengti akumuliacine kieto kuro katilinę svarbu, kad būtų teingai parinktas katilo galingumas ir akumuliacinės talpos tūris, bei aprišimo shema. Parinkdami akuuliacinės talpos dydį jūsų šildymo sistemai vadovaukitės sekančiais kriterijais: 100m2 šildomo ploto imame 1000 ltr akumuliacine talpą. Katilo galinguma parenkame imdami 1 kW katilo galingumui 50 ltr vandens.Taigi, jeigu mūsų šildomas plotas 100 m2, montuosime 1000 ltr akumuliacine talpą, o katilo galingumas tūri būti 20 kW (1000/50=20). Visgi, pasidomėjus pas mūsų kientus kaip jie kurena įrengtas akumuliacines katilines, galime padaryti sekančias išvadas: kurenant anglimis, dėl jų didesnio kaloringumo akumuliacine talpą galime imti 200-500ltr didesne, katilas vistiek ikraus akumuliacine talpą. Kurenant malkomis, dėl jų mažesnio kaloringumo galime imti 200-500 ltr mažesne akumuliacine talpą, nes dažniausiai niekas antra kartą neina į katilinę dar kartą ikrauti katilą malkomis. Taigi gaunasi taip kad, katilas su tuo kiekiu malkų, nesugebės pilnai ikrauti akumuliacinės talpos. Sumažine akumuliacine talpą pilniau pakrausime akumuliacine talpą, tuo pačiu galime šiek tiek sumažinti katilinės  įrengimo kaštus. Įrengant akumuliacine šildymo sistemą, turime platesni pasirinkimą automatizuodami šildymo procesą. Galime valdyti šildymo sistemą pagal lauko temperaturą, galime valdyti patalpų temperaturas. Akumuliacinė talpa esant reikalui padės sujungti kelias šildymo sistemas į viena šildymo sistemą. Valdiklių ir patalpų termostatų panaudojimas akumuliacinėje šildymo sistemoje leidžia sukaupta šilumos energija naudoti tik tada, kai jos reikia patalpų šildymui. Be valdiklių ir patalpos termostatų cirkuliaciniai siurbliai dirba pastoviai įjungtu režimu, taigi vyksta pastovus akumuliacinės talpos iškrovimas.

Esame sukaupe didžiule patirtį dirbdami daugeli metų šioje srityje, taigi kreipkitės į mus ir mes mielai atsakysime į jūsų klausimus, parinksime tinkama jums šildymo sistemą ir šildymo įrangą, atliksime visus santechnikos darbus.

Konsultacijos ir įrangos pristatymas nemokami, darome preliminarias sąmatas